Dat creativiteit noodzaak is op de werkvloer, dat is een serieuze oproep. In 2020 staat creativiteit op plek nummer 3 van de top 10 skills voor een toekomstbestendige organisatie volgens het rapport ‘The future of Jobs’ door het World Economic Forum. Daar waar deze skill in de lijst van 2015 nog op plek 10 stond. Dat zegt iets over het belang van creatief gebruik van het brein. Volgens de van Dale is creativiteit: ‘het hebben van een scheppend vermogen’, ofwel de kracht om nieuwe ideeën te vormen uit bestaande informatie.

Creatief denken versus creatief doen.

Wat is creativiteit eigenlijk? En waarom hebben we het nodig in organisaties? Er is verwarring.. in het boek ‘Creativiteit Hoe?Zo!’ zegt auteur Igor Byttebier (werkzaam bij het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken, de COCD) dat het een misvatting is dat creativiteit gaat over schilderen op zijde of creatief met kurk. Dat het zweverig zou zijn en voor softies. Byttebier meldt dat via creativiteit de doelstellingen van het individu en de organisatie gelijk lopen. Een mooi uitgangspunt. Wel op het denken gericht, en creatief omgaan met regels, voornamelijk in het brein dus. Creatief denken.

Creatief doen is van een andere orde. Dat gaat over samenwerken, maar buiten het gebruikelijke. Over gezamenlijke positieve energie voelen, flow ervaren en synergie. Inversteren in elkaar. Tegelijk is het een time out voor je brein. Herstellen, opladen. Hier gaat het wel serieus over cultuur, vanuit de kunst ingegeven. Dans, muziek, keramiek, beeldhouwen. Dat zit in ons DNA. Hier is de misvatting dat het niet over muziek en dergelijke zou gaan. Ik heb over dit onderwerp nog geen boek gevonden. Wie er wel over gelezen heeft, let me know!

Hoe is creativiteit ontstaan?

Vanaf miljoenen jaren geleden, toen mensen samen gingen leven, ontstond vanuit klank muziek. Ritme, melodie. Er werd samen gezongen en dat voedde het saamhorigheidsgevoel. Van daaruit onstonden andere kunstuitingen. De waarde die samen actief muziek maken toevoegde was groot. De combinatie taal en muziek maakte communicatie volledig. Het is als yin en yang, je durft je uit te spreken als je je veilig voelt. En juist daar laten we in deze tijd steken vallen. Er wordt van je gevraagd je uit te spreken, maar het gevoel van veiligheid en vertrouwen is onvoldoende, omdat we alleen nog op taal varen.

Vertrouwen op elkaars ‘niet weten’, maar durven proberen.

Creativiteit is de motor van innovatieve ideeën.

Creativiteit wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Innovatief denken, sociale vaardigheden en out-of-the-box denken is onmisbaar in het snel veranderende werkveld van deze eeuw. Volgens de van Dale is creativiteit ‘het hebben van scheppend vermogen’ ofwel uit bestaande informatie nieuwe dingen creëren. Het is ook een ongrijpbaar proces, want een geniale ingeving valt niet te plannen. Maar we kunnen hier wel een voedingsbodem voor faciliteren; door in te zetten op creatieve momenten tijdens werktijd. Investeren in een creatieve uiting, of naar bijvoorbeeld luisteren naar een lunchconcert in de lunchpauze zorgt voor gelukkige, loyale medewerkers. En dat betaalt zich uit in betere prestaties en minder burnout.

Hoe gaan we dat aanpakken?

Gelukkig zijn er steeds meer aanbieders die creativiteit op een professionele manier aanbieden aan het bedrijfsleven. Er zijn heel goede workshopleiders, die de vertaalslag kunnen maken die nodig is om de gemiddelde medewerker cultuur te laten beleven. Een organisatie die zich werk maakt van creativiteit en vitaliteit in organisaties is CultuurWerkt! Zeer de moeite waard om met hen van gedachte te wisselen als je mee wilt in het ontwikkelen van creativiteit in je organisatie.

Mijn lezing/workshop (de ideale combi van beiden) ‘Heldere communicatie, maar dan anders..’ geeft deelnemers een heel andere ervaring van de term samenwerken. Het gaat over vertrouwen, want vertrouwen is de smeelolie van iedere samenwerking. Je kunt het boeken via CultuurWerkt! of kijk hier