Communicatie in het werk. We spreken, luisteren, delen, schrijven, verduidelijken en beslissen in teams door te communiceren. In taal. Dat lijkt de enige manier. Maar is dat wel zo..? Taal en muziek; twee bloesems aan dezelfde tak. Laat me je dit uitleggen.

Naast taal herkennen we ook lichaamstaal. Degene tegen wie je praat straalt uit hoe de informatie wordt ontvangen. Het is een indicator van het verloop van het gesprek. Ook lichaamstaal, hoewel niet door iedereen even sterk opgepikt, wordt gezien als communicatie.

Een nadeel van taal is dat er verschillende lagen in zijn. Je kunt ‘ja’ zeggen en iets heel anders denken. En ‘huh huh’ kan op vele manieren uitgelegd worden.

Het ontstaan van taal 

Ongeveer 6 miljoen jaar geleden, toen onze voorouders nog mensachtigen waren en net als chimpansees op handen en knokkels liepen, was er nog geen taal. Om te overleven waren drie dingen essentieel; voedsel, sex en muziek. Niet zoals we die nu kennen, maar men communiceerde met elkaar door klanken te maken. Twee redenen; om te waarschuwen voor gevaar en door mannen om vrouwen te verleiden om sex te hebben. Op een bepaald moment werd het duidelijk dat om te kunnen voortbestaan als soort, er een verandering moest komen.

En toen ontstond taal, maar ook muziek en dans

Men moest grote afstanden overbruggen om voedsel te vinden, en de kostbaarheden (voedsel dat er was) moest meegenomen worden. Dit is de reden dat de mens rechtop ging lopen. Hierdoor veranderde de vorm van luchtpijp, strottenhoofd en stembanden, waardoor veel meer soorten klanken konden worden gemaakt en taal kon ontstaan. Tegelijkertijd gingen mensen in groepen leven. De vrouwen zorgden voor de kinderen en de mannen voor het voedsel. Door het samen lopen ontstond ritme en dans, door het zorgen voor de kinderen ontstond zang. (uit ‘Singing in the brain’ door Erik Scherder).

Taal en muziek zijn twee bloesems aan dezelfde tak

Bijzonder dat taal en muziek in dezelfde periode zijn ontstaan. Gedurende de evolutie is muziek altijd onderdeel van ons mensen gebleven. Nog altijd zingen mensen samen, bijvoorbeeld in kerken en op de tribune van voetbalwedstrijden en feesten. Muziek raakt ons, verblijdt ons en maakt het leven fijn.

Behalve in de werkomgeving

Maar in werk gerelateerde situaties is muziek vrijwel verdwenen. In bepaalde beroepen wordt wel naar achtergrond muziek geluisterd, maar soms als afleidend gekwalificeerd. Terwijl door dat wel te doen er juist goede resultaten geboekt worden. Op kantoren luistert men doorgaans niet naar muziek, laat staan samen muziek maken.

Muziek maken is de snelste manier om verbinding te voelen. Dit komt omdat er dopamine en oxytocine vrijkomt. Vooral dit laatste zorgt voor een gevoel van gezamenlijke gelijkheid. Je wilt voor elkaar zorgen, je hebt een open blik naar je collega’s, dit zijn eigenschappen die niet in taal zitten. Wil je meer weten over hoe je muziek maken binnen je organisatie kunt brengen? Klik hier.